AKTUELLES

VORTRAG-PREDAVANJE: "NJEMAČKA I AUSTRIJSKA MANJINA U VRIJEME DOMOVINSKOG RATA U HRVATSKOJ"

14.9.2021 Zagreb, u dvorani UDRUGE HRVATSKIH RATNIH VETERANA ZAGREB
J.P.Petter, Š.Janović, Z.Sesar, I.Matoševič, S.Šulek, H.Kačić, M.Grabar, P.Konrad

VORTRAG-PREDAVANJE: "NJEMAČKA I AUSTRIJSKA MANJINA I DOMOVINSKI RAT U HRVATSKOJ"

14.9.2021.u dvorani UDRUGE HRVATSKIH RATNIH VETERANA ZAGREB, Trg bana J.Jelačića 15, Zagreb
Sudjelovali su: Š.Janović, J.P.Petter, S.Šulek, Z.Sesar, I.Vidović, H.Kačić, M.Grabar, P.Konrad

AUSSTELLUNG-IZLOŽBA: "NJEMAČKA I AUSTRIJSKA MANJINA U VRIJEME DOMOVINSKOG RATA U HRVATSKOJ

PROGRAMM-VORTRAG: "NJEMAČKA I AUSTRIJSKA NACIONALNA MANJINA I DOMOVINSKI RAT U HRVATSKOJ"

14.9.2021. u dvorani UDRUGE HRVATSKIH RATNIH VETERANA ZAGREBA, IZLOŽBA-AUSSTELLUNG -HEIM, Zvonarnička 1A, Zagreb
Foto: Š.Janović, J.P.Petter, S.Sulek, Z.Sesar, I.Matošević, I.Štajner, M.Grabar, H.Kačić, P.Konrad

IZLOŽBA-AUSSTELLUNG "JEDNAKOST-GLEICHKEIT" 10.7-10.8.2021

Dan žena-Frauentag
Zagreb,Zvonarnička 1A

...

Dio Programa je ostvaren planiranom i odobrenom financijskom potporom Programa udruge iz sredstava Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.